นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารักษาความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างไรบ้าง?

  1. เราจะทำการเก็บข้อมูลที่ท่านได้แจ้งมา เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า ติดต่อกลับและนำเสนอสินค้าเท่านั้น
  2. เราจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปขาย ไปขยาย หรือเผยแพร่ในทางอื่น นอกจากจะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. เราอาจมีการติดต่อกับท่านทางอีเมล ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือบริการต่างๆที่เราคิดว่าเหมาะสมกับท่าน
  4. เรายืนยันที่จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดี และไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้