มดขึ้นบ้าน? วิธีไล่มดและป้องกันมดในบ้านอย่างยั่งยืน ประสบการณ์จริง เห็นผลเร็ว

ปัญหามดขึ้นบ้าน เรื่องใหญ่สำหรับหลายท่าน เพราะมดสร้างความรำคาญได้มาก ขึ้นอาหาร น้ำ ห้องน้ำ ผ้าเช็ดตัว ห้องครัวยันห้องนอน

บทความนี้จะให้ข้อมูลเทคนิคการไล่มดและป้องกันอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงแค่เล่าว่าใช้สารกันมดชนิดใด แบบที่บทความส่วนมากเล่าซ้ำไปซ้ำมาเหมือนๆกัน

สาเหตุมดขึ้นบ้านที่แท้จริง?

หลักการที่ใช้ได้ตลอดคือ มดต้องการ 3 อย่างที่หาได้ในบ้านเรา อันได้แก่

 • อาหาร
 • น้ำ
 • ที่อยู่

มดมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปในระดับเดียวกัน เช่น สัตว์ป่ากะมีความต้องการ 3 อย่าง อาหาร น้ำและที่อยู่ ส่วนมนุษย์ก็จะมี อาหารและน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค

หากบ้านของเรามีสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมดได้ แน่นอนว่ามดจะต้องขึ้นบ้านเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง

2 ขั้นตอนไล่มดและป้องกันมดขึ้นบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

การไล่มดออกจากบ้านสำเร็จเป็นผลสืบเนื่องจากการป้องกันมด คำว่าป้องกันมดในที่นี้ หมายถึง การขัดขวางและป้องกันการเข้าถึง อาหาร น้ำและที่อยู่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมดทั้งหมด

ถ้าเราป้องกันไม่ให้มดได้ปัจจัยที่ต้องการ มดจะอยู่ในบ้านไม่ได้และไม่มีเหตุผลที่มดจะขึ้นบ้านแบบหนักๆ ถ้าเราป้องกันมดได้ดี จะไม่มีมดขึ้นเป็นกองทัพสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ อาจจะมีเพียงมดงานไม่กี่ตัว เดินเข้ามาสำรวจหาปัจจัยภายในบ้าน หากเราไม่เปิดช่องให้มดได้ปัจจัยเลย มดก็จะค่อยๆหายไปเอง โดยที่เราไม่ต้องเอายาฆ่าแมลงไปไล่ฉีดเลย

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อการไล่มดและป้องกันมดขึ้นบ้านให้ได้ผลดีที่สุด

1. ป้องกันมดขึ้นน้ำ อาหารและที่ทำรังมด โดยเลือกใช้อุปกรณ์และสารไล่มดที่เหมาะสม

เราจำเป็นต้องสำรวจจุดเสี่ยงที่มดจะขึ้นและป้องกันไม่ให้มดขึ้นจุดเหล่านั้นให้ได้ ท่องไว้ว่า กันได้หมดมดจะไม่มา เพราะมาแล้วไม่ได้อะไรเลย

วิธีป้องกันมดสำหรับแต่ละปัญหาหรือหน้างาน ใช้อุปกรณ์กันมดที่มีรูปร่างและลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปก็ได้ ผู้เขียนพยายามรวบรวมกรณีมดขึ้นและอุปกรณ์กันมดที่เหมาะสมมาให้ดูเป็นตัวอย่างให้ได้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

เท่าที่นึกออกมีประมาณนี้และจะอัพเดตให้เรื่อยๆเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ากันไมให้มดขึ้นได้ตามนี้ ก็สามารถไล่มดออกจากบ้านได้อย่างแน่นอน

ผู้เขียนได้ทำลิ้งค์ไว้ให้แล้ว หากผู้อ่านต้องการข้อมูลแบบละเอียด คลิกที่ลิ้งค์สีฟ้าได้เลยครับ!

หากท่านผู้อ่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีปัญหาการกันมดที่แปลกและแตกต่างไปจากนี้ ติดต่อผ่านไลน์เข้ามาสอบถามได้ตลอดครับ (เราสามารถคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้)

2. ปิดกั้นหรือขัดขวางช่องทางที่มดเข้าบ้านด้วยสารไล่มด

จริงๆแล้วขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ หากเราทำขั้นตอนที่ 1 สมบูรณ์ดีขั้นตอนที่ 2 นี้อาจไม่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม บางท่านไม่อยากให้มดเดินเข้ามาในบ้านเลย ขั้นตอนนี้จะจำเป็นขึ้นมาทันที แต่ผู้เขียนขอแชร์ว่าอาจจะต้องขยันทำบ่อยๆและใช้สารกันมดจำนวนมากประมาณหนึ่ง เพราะเราต้องสร้างแถบกันมดในช่องทางที่มดเดินผ่านเข้าบ้านของเรา

เราสามารถสร้างแถบกันมดได้หลายวิธี โดยใช้สารไล่มด สารแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและเทคนิคการใช้ที่แตกต่างกันออกไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างและจำลองสถานการณ์การใช้งานสารไล่มดป้องกันมดขึ้นบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาได้จริง

2.1 กันมดเข้าบ้านทางหน้าต่างและประตู

สารไล่มดที่แนะนำให้ใช้และวิธีการใช้

น้ำมันหอมระเหยผสมน้ำ

ผสมน้ำมันหอมระเหยกับน้ำธรรมดาในสัดส่วนที่มดที่บ้านท่านกลัว อาจจะทดลองที่อัตราส่วนน้ำมันหอมระเหยต่อน้ำ 15 หยดต่อน้ำ 60 มิลลิลิตร พยายามให้มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแรงหน่อย ถ้ากลิ่นเบาบางมดและไม่กลัว เราอาจเพิ่มจำนวนหยดของน้ำมันหอมระเหยเป็น 25-30 หยดแทน

ใช้ฉีดพ่นบริเวณกรอบประตูหรือกรอบหน้าต่างที่มดเดินเข้าบ้าน

มดสื่อสารกันด้วยกลิ่นหรือฟีโรโมน หากมีกลิ่นแรงกลบฟีโรโมนมดจะสื่อสารกันมดไม่ได้และไม่เข้าใกล้บริเวณที่พ่นน้ำมันหอมระเหย

ข้อดี

 • ทำใช้เองได้ง่าย
 • ประหยัด ราคาถูก
 • ใช้งานได้บนพื้นที่ใหญ่ๆแบบไม่เปลือง
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ เพราะน้ำมันหอมระเหยได้จากพืชธรรมชาติ
 • เลือกกลิ่นที่เราชอบได้ แต่มดเกลียดทุกกลิ่นที่มีความหอมรุนแรง

ข้อเสีย

 • ป้องกันมดด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติ กลิ่นหมดมดจะมาเหมือนเดิม
 • ระยะเวลากันมดสั้น ต้องฉีดพ่นซ้ำ 1-2 สัปดาห์
 • ใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเยอะหรือฉีดพ่นซ้ำบ่อย

ชอล์กไล่มด

ชอล์กไล่มดมีทั้งแบบธรรมดาที่ไม่ผสมยาฆ่าแมลงและแบบที่ผสมยาฆ่าแมลง

ชอล์กไล่มดธรรมดาคือ ชอล์กที่ใช้เขียนกระดานดำทั่วไปใช้กันมดได้แต่ประสิทธิภาพจะสู้แบบที่ผสมยาฆ่าแมลงไม่ได้  ดังนั้น คนส่วนมากจึงเลือกที่ใช้ชอล์กไล่มดแบบอัพเกรดที่ผสมยาฆ่าแมลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่มดและป้องกันมด

ใช้ขีดเป็นแถบบนกรอบหน้าต่างหรือกรอบประตู ป้องกันมดเดินผ่าน มดจะเดินผ่านชอล์กไล่มดไม่ได้

ข้อดี

 • ราคาถูกมากหาซื้อได้ง่าย
 • มีขายทั่วไป
 • สะดวก ใช้งานสุดๆ เพียงขีดชอล์กเป็นแถบบริเวณที่ไม่อยากให้มดเดินผ่าน
 • ใช้ขีดกันมดบนพื้นที่ใหญ่ได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าชอล์ก

ข้อเสีย

 • ชอล์กที่กันมดได้ดีมักมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
 • ความทนทานหรือระยะเวลาในการกันมดสั้น เพราะมีเนื้อเป็นผง หลุดลอกได้ง่าย
 • เนื้อเป็นฝุ่นผงจึงฟุ้งกระจายได้ง่าย มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนลงสู่อาหารและน้ำโดยไม่ตั้งใจ
 • จำเป็นต้องขีดซ้ำๆหรือซ่อมบำรุงบ่อย เพื่อคงประสิทธิภาพในการไล่มดและกันมด

เทปกันมด

เทปกันมดเป็นนวัตกรรมการไล่มดที่ใช้ยาฆ่าแมลงผสมเข้าไปในเนื้อเทป มดจะไม่เดินผ่านเทปเพราะยาฆ่าแมลงในเทปจะทำให้มดตาย ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับชอล์กกันมดผสมยาฆ่าแมลง

ใช้แปะติดบริเวณกรอบประตูหรือกรอบหน้าต่างเป็นแนวยาว เพื่อไล่มด ป้องกันมดเดินผ่าน

ข้อดี

 • ราคาจับต้องได้
 • ไม่เป็นฝุ่น ไม่ฟุ้งกระจาย ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนลงสู่อาหารและน้ำได้ดีกว่าชอล์กไล่มด
 • ใช้งานง่าย กำหนดขอบเขตการไล่มดด้วยการใช้เทปตีเส้น ทำเป็นแถบกันมด
 • ระยะเวลากันมดยาวนานพอควรอาจจะถึง 1 ปี ถ้าใช้ในร่ม ไม่ถูกแสงแดด
 • ประหยัดเวลาในการดูแล ซ่อมบำรุงน้อย

ข้อเสีย

 • ประสิทธิภาพการไล่มดและกันมดลดลง เมื่อโดนแสงแดดและน้ำ
 • มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ใช้ให้ไกลจากอาหารและน้ำ
 • การกำจัดเทปต้องทำอย่างถูกวิธี เพราะยาฆ่าแมลงในเทปเป็นอนตรายต่อสัตว์น้ำมาก ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด

เจลกันมดปลอดภัย

เจลกันมดเป็นนวัตกรรมการไล่มดและกันมดแบบใหม่ ที่มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์สูงเป็นพิเศษ ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษหรือยาฆ่าแมลง ไล่มดและกันมดโดยใช้หลักการขัดขวางมดเดินทางกายภาพ พื้นผิวที่ทาเจลกันมดจะทำให้มดเดินผ่านได้อย่างยากลำบาก มดจึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางที่มีเจลกันมดทาขวางอยู่เสมอ

ใช้ทาเป็นแถบกว้างประมาณ 1 นิ้ว บริเวณกรอบประตูหรือกรอบหน้าต่าง

ข้อดี

 • ความปลอดภัยสูงระดับเกรดอาหาร
 • ดีที่สุดในตลาดผลิตภัณฑ์กันมดไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100%
 • หมาแมวเลียไม่เป็นไร
 • สะดวกใช้งานง่าย เพียงทาพื้นที่ที่ต้องการกันมดก็กันมดได้ทันที
 • มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ ติดทนนาน
 • หากใช้อย่างเหมาะสมจะมีระยะเวลากันมดยาวนาน 1-2 ปี
 • ประสิทธิภาพการกันมดสูง
 • ใช้ทาได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น โลหะ สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก ไม้ทำสีแล้ว จึงมีความเหมาะสมกับการทาลงบนพื้นผิวของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ได้โดยตรง โดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย

ข้อเสีย

 • ไม่เหมาะกับพื้นผิวที่เป็นยาง ไม้ไม่ได้ทำสีหรือปูนไม่ได้ทาสี เพราะความทนทานและอายุการใช้งานสั้น
 • พื้นที่ทาเจลที่เปิดโล่งและมองเห็นได้ด้วยตา เช่น กำแพง กรอบประตู กรอบหน้าต่าง อาจดูเลอะเทอะสำหรับผู้ที่ต้องการความสวยงามเรียบร้อย
 • ถ้ามีการทาบนพื้นอาจมีคนและสัตว์เลี้ยงเดินเหยียบเจลกันมด ส่งผลให้ติดเท้าและเลอะเทอะพื้นที่อื่นในบ้านได้

ที่ผู้เขียนแนะนำสารไล่มดทั้ง 4 ชนิดนี้ เพราะเราสามารถใช้สร้างแถบกันมดเดินได้ทุกระนาบ ไม่ว่าจะเป็น

 • กรอบประตูหรือหน้าต่างในแนวพื้น
 • กรอบประตูหรือหน้าต่างในแนวเพดาน
 • กรอบประตูหรือหน้าต่างแนวตั้งด้านซ้าย
 • กรอบประตูหรือหน้าต่างแนวตั้งด้านขวา

สารไล่มดที่ได้คัดเลือกมาสามารถใช้ได้ในทุกระนาบแบบไม่มีปัญหา

หากเราเลือกใช้สารไล่มดที่มีลักษณะเป็นผง เช่น แป้ง ผงชัน ดินเบา เราจะสามารถกันได้ในระนาบเดียวเท่านั้น คือ กรอบประตูหน้าต่างในแนวพื้น ไม่สามารถใช้ในแนวเพดาน แนวตั้งด้านซ้ายและแนวตั้งด้านขวาได้ เพราะสารไล่มดแบบผงไม่สามารถยึดเกาะกับผิววัสดุในแนวเพดานและแนวตั้งได้

การแบ่งพื้นที่ใช้สารไล่มด

ไม่ว่าจะมดเดินผ่านทางหน้าต่างหรือประตู หากมีความจำเป็นต้องทำ เราต้องแบ่งโซนในการใช้สารไล่มด เพื่อประหยัดทรัพยากรหรือไม่ใช้สารไล่มดมากเกินความจำเป็น ช่วยให้ประหยัดค่าสารไล่มด เวลาในการเติมสารซ้ำหรือการซ่อมบำรุง

ส่วนตัวแล้วผู้เขียนจะแบ่งโซนของกรอบประตูและหน้าต่างออกเป็นส่วนๆตามรูป ได้แก่

 • โซน 1 ด้านล่าง สีแดง
 • โซน 2 ซ้าย (2L) สีน้ำเงิน
 • โซน 2 ขวา (2R) สีน้ำเงิน
 • โซน 3 ด้านบน สีเหลือง
 • โซน 4 ด้านซ้าย (4L) สีชมพู
 • โซน 4 ด้านขวา (4R) สีชมพู

เวลามดเข้าบ้าน มดจะเดินเป็นแถวเพียงแถวเดียวและผ่านทีละโซน การใช้สารไล่มดจะทำไปทีละโซนตามทางเดินมดเท่านั้น ปกติแล้ว ถ้ามีการทำแถบกันมดตรงโซนไหนแล้วมดเดินผ่านไม่ได้ มดจะพยายามหาทางใหม่

มดอาจมีการเปลี่ยนโซนในการเดินหรือเปลี่ยนช่องทางใหม่ไปเลย เช่น เปลี่ยนจากเข้าบ้านทางหน้าต่างเป็นเข้าทางประตู หากเราต้องการป้องกันมดขึ้นบ้าน เราต้องไล่ตามไปทำแถบกันมดโดยใส่สารไล่มดปิดกั้นทางเดินของมดไปเรื่อยๆ จนกว่ามดจะยอมแพ้ไปเอง

โดยหลักการ มดจะไม่ยอมแพ้ หากปลายทางมีอาหาร น้ำหรือที่อยู่ ดังนั้น ถ้าเราไม่ป้องกันการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ของมดแต่แรก เราอาจจะต้องสู้กับมดไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันชนะ อย่าลืมว่าช่องทางเข้าบ้านของมดมีเยอะมาก มดไม่จำเป็นต้องเข้าทางประตูหรือหน้าต่างก็ได้ อาจจะเข้าทางช่องลม รอยแตกตามกำแพง รอยแตกตามพื้น ที่เราไม่สามารถป้องกันได้ง่ายๆ

ดังนั้น ลำดับในการไล่มดและป้องกันมดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องทำข้อ 1 ป้องกันอาหารน้ำและที่อยู่ ก่อนถึงจะมาพิจารณาทำข้อ 2  ปิดกั้นทางเดิน ทำผิดขัันตอนมดจะมาไม่รู้จบและแก้ปัญหาไม่ได้

2.2 กันมดเข้าบ้านผ่านทางผนังแตกร้าว

นอกจากประตูและหน้าต่างแล้ว ช่องทางที่มดใช้เข้าบ้านของเราได้แบบเนียนๆโดยที่เราไม่รู้ตัว คือ ผนังแตกร้าว

ผนังแตกร้าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปทุกบ้าน กำแพงส่วนมากสร้างขึ้นจากปูนซีเมนต์ที่เป็นวัสดุมีรูพรุน หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซีเมนต์อาจมีการหดหรือขยายตัว ส่งผลให้เกิดร้อยร้าวหรือรอยแยกตามจุดต่างๆในบ้านได้

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผนังแตกร้าวได้คือ การต่อเติมบ้านโดยไม่ได้คำนวณและตรวจสอบการรับแรงที่โครงสร้างเดิม ผู้ที่ไม่ทราบอาจจะคิดว่าการต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายที่คนปกติทั่วไปทำกัน

โดยข้อเท็จจริงแล้ว การต่อเติมบ้านเป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพราะการต่อเติมคือการใส่น้ำหนักเข้าไปทีตัวบ้านเพิ่ม หากโครงสร้างเก่ารับแรงไม่ได้ มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดรอยแยกขนาดน้อยใหญ่ทั่วบ้าน เลวร้ายที่สุดอาจถึงขั้นบ้านทรุดบ้านพังได้ ถ้าเป็นกรณีนี้ให้แก้ปัญหาเรื่องบ้านก่อนเรื่องมดจะเหมาะสมกว่าครับ

มีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ซีลปิดหรือยาแนวผนังแตกร้าว โดยมีส่วนผสมของซิลิโคน ยูรีเทนหรือแม้กระทั่งเป็นซีเมนต์เลยก็มี สามารถใช้อุดรอยแตก ใช้ยาแนวหรือใช้ซ่อมรอยแตกได้ มีทั้งแบบทาสีทับได้และทาสีทับไม่ได้

ก่อนซื้อใช้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเราต้องการนำไปใช้บริเวณไหนของบ้านเพราะผนังแตกร้าวเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น รอยร้าวผนัง รอยร้าวข้างเสา รอยร้าวจากคานถึงกลางผนัง ซึ่งอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมต่างกัน ถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือเอาให้ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างดูก็จะช่วยให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

หลังจากที่เราปิดรอยแยกกำแพงได้ มดจะเข้าบ้านผ่านช่องนี้ไม่ได้ ช่วยลดช่องทางและลดความเสี่ยงที่มดจะเข้าบ้านของเราได้

กรณีศึกษาการไล่มดและป้องกันสำหรับตู้เก็บอาหารแห้งในครัว

ตอนแรกมดเดินเข้ามาที่โซน 1 สีแดง ใช้เจลกันมดทาเฉพาะโซนหนึ่งเท่านั้น พอมดเดินผ่านไม่ได้ มดหาทางใหม่ กรณีที่เจอคือ มดเปลี่ยนเส้นทางเดินจากหน้าต่างมาเข้าทางประตูบริเวณโซน 1 แทน แต่ผู้เขียนไม่ได้ป้องกันเพิ่มเติม ปล่อยให้มดเดินเข้ามาเลย แต่ไปเน้นป้องกันปลายทางที่มดไป ซึ่งเป็นตู้เก็บอาหารแห้งและเครื่องปรุง โดยไล่ดูตามทางมดเดิน

สิ่งที่พบคือ มดเข้าไปในตู้จำนวนมากและเหมือนเริ่มจะทำรังในตู้แล้ว ผู้เขียนเลยเคลียร์ตู้โดยการนำอาหารแห้งทุกอย่างออกจากตู้เพื่อทำความสะอาดและไล่มดออกจากตู้ จากนั้นก็ใช้เจลกันมดปลอดภัยทาที่ขาตู้เพื่อป้องกันไม่ให้มดขึ้นตู้ได้อีก (หากท่านต้องการความเรียบร้อยสามารถใช้ที่รองกันมดแทนได้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่รองขาโต๊ะขาตู้กันมด)

หลังจากที่ไล่มดและป้องกันมดที่ตู้เก็บอาหารแห้ง มดที่เดินอยู่เป็นขบวนก็ลดจำนวนลงและค่อยๆหายไปจนหมดภายใน 2-3 วัน จะเห็นว่าการป้องกันมดขึ้นน้ำ อาหารและที่ทำรังมด โดยเลือกใช้อุปกรณ์และสารไล่มดที่เหมาะสม เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุแท้จริง ส่วนการปิดกั้นมดเข้าบ้านเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

สรุป

มดขึ้นบ้านเพราะในบ้านมีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่มดต้องการ คือ อาหาร น้ำและที่อยู่

การไล่มดทีสมบูรณ์แบบต้องทำ 2 ขั้นตอน คือ หนึ่งป้องกันอาหาร น้ำและที่อยู่ สองปิดกั้นและขัดขวางช่องทางที่มดเข้าบ้าน

การไล่มดที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดจากการป้องกันมดเข้าถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตในบ้านของเรา เป็นการแก้ป้ญหาที่ต้นเหตุ

พยายามป้องกันมดเข้าถึง อาหาร น้ำและที่อยู่ให้ได้หลายจุดมากที่สุด ยิ่งป้องกันได้ครอบคลุมยิ่งไล่มดได้ดี

เลือกใช้สารไล่มดได้ตามสะดวก เน้นว่าไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง จะปลอดภัยต่อคนและสัตว์ที่สุด

กันมดแบบไร้น้ำไร้สารพิษ ปลอดภัย เห็นผลทันที!

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด (ANT-X Stand) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดกันน้ำได้ ถ้วยรองกันมด ขากันมด รองขาโต๊ะ ขาตู้ เตียง ชั้นวางของ รองกันมดขึ้นกรงสัตว์เลี้ยง ขวดโหล ไมโครเวฟ ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% แข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม วางได้เสถียร มั่นคง...

read more
แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle) ใช้รองอาหารกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ไม่ต้องทิ้งแผ่น เติมเจลกันมดได้ แผ่นใหญ่พิเศษ 19 เซนติเมตร รับประกันสินค้า 2...

read more
ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray) แผ่นรองกันมดขนาดใหญ่ โต๊ะแมวไม้ ใช้รองอาหารและน้ำกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ใช้ซ้ำได้ เติมเจลกันมดได้ ถาดมีหลายขนาดหลายรูปร่าง...

read more
เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X กันมดแบบง่ายๆ เห็นผลได้ทันที ไม่ฆ่ามด ใช้ทาขาโต๊ะ ขาตู้ ไล่มด กันมดขึ้น กันมดนาน 12-18 เดือน ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภทโดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย ไม่มีกลิ่นเหม็น เกรดอาหาร ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100%...

read more