3 ขั้นตอนกันมดขึ้นน้ำเปล่า ในแก้ว กาน้ำร้อน เหยือกน้ำและคูลเลอร์น้ำ ไร้สารพิษ

ทุกชีวิตต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ น้ำเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บางฤดูกาลมีมากจนเกินความต้องการจนเกิดน้ำท่วม บางฤดูกาลมีน้อยจนแห้งแล้ง น้ำไม่พอใช้ ขึ้นกับภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยฝีมือมนุษย์

เคยไหม? ตอนที่เรากำลังจะดื่มน้ำเปล่าที่เอามาวางไว้ในห้องนอน พอกำลังจะยกดื่ม เห็นมดลอยอยู่เต็มแก้วเลย!

มดขึ้นน้ำเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเคยประสบมาบ้างไม่มากก็น้อย

ผู้เขียนเองก็เคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหามดขึ้นน้ำเปล่า ไม่ว่าจะเป็นในแก้วน้ำ กาน้ำร้อน เหยือกน้ำและคูลเลอร์น้ำ การแก้ปัญหามดขึ้นน้ำล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องง่ายและใช้หลักการเดียวกัน โดยที่เราเลือกใช้อุปกรณ์กันมดให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะวางกันมดขึ้นเท่านั้น

มดขึ้นน้ำเปล่าเพราะอะไร?

มดมีความต้องการน้ำเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไป มดขึ้นน้ำเพราะต้องการน้ำ โดยปกติแล้วน้ำเป็นสิ่งที่หาได้ในธรรมชาติ หาได้ยากหรือง่ายขึ้นกับฤดูกาล เช่น

สภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปี ทำให้น้ำระเหยจากดินและแหล่งน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในธรรมชาติมีน้อยและหายาก

สภาพอากาศในฤดูฝนเป็นช่วงที่มีฝนมาก น้ำมีปริมาณมากและหาได้ไม่ยาก จนถึงขั้นน้ำหลากน้ำท่วมก็มี

หากมดสามารถหาน้ำได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้รัง มดย่อมไม่มีความจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำจากที่อื่น อย่างไรก็ตาม หากมดไม่สามารถหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาด ปลอดภัยและมีปริมาณมากพอสำหรับมด ก็คือน้ำในบ้านของเรานี่เอง

3 ขั้นตอนกันมดขึ้นน้ำเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากน้ำเป็นของเหลวจึงถูกบรรจุหรือเก็บอยู่ในภาชนะรูปแบบต่างๆ เช่น แก้ว เหยือก กาน้ำและคูลเลอร์ เป็นต้น ดังนั้น หลักการป้องกันมดขึ้นน้ำเปล่า คือ การป้องกันมดขึ้นภาชนะบรจุน้ำ ซึ่งมีวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดเพียงวิธีเดียว นั่นคือ การใช้อุปกรณ์กันมดวางรองภาชนะบรรจุน้ำ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย ปลอดภัย เห็นผลได้ทันที

ขึ้นตอนในการป้องกันมดขึ้นมีดังต่อไปนี้

1. จัดหาอุปกรณ์กันมดให้สอดคล้องกับการใช้งาน

อุปกรณ์กันมดตามท้องตลาดไทยมีอยู่หลายรูปแบบ มีทั้งแผ่นกันมด ถาดกันมด ที่รองกันมด ซึ่งมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไป

ท่ามกลางอุปกรณ์กันมดจำนวนมากในท้องตลาด เราสามารถแบ่งประเภทของอุปกรณ์กันมดได้ดังนี้

  • อุปกรณ์กันมดแบบใช้ยาฆ่าแมลง
  • อุปกรณ์กันมดแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

เนื่องจากอุปกรณ์กันมดในบทความนี้ใช้กับภาชนะบรรจุน้ำ ซึ่งเราต้องกินดื่มเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น อุปกรณ์กันมดที่เราเลือกใช้ควรเป็นชนิดไม่ใช้ยาฆ่าแมลงจะปลอดภัยที่สุด

การใช้อุปกรณ์กันมดในการป้องกันมดขึ้นน้ำเปล่า ขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์กันมดควรจะมีความสอดคล้องกับขนาดของภาชนะบรรจุน้ำที่เราจะวาง เช่น

  • แก้วน้ำสามารถใช้ที่รองกันมดหรือแผ่นรองกันมดได้
  • กาน้ำร้อนสามารถใช้แผ่นรองกันมดได้
  • ชุดแก้วน้ำและเหยือกน้ำ สามารถใช้ถาดกันมดได้
  • คูลเลอร์น้ำ สามารถใช้ถาดกันมดรองกันมดได้
  • ขนาดเล็กหรือใหญ่ วงกลม จตุรัสหรือผืนผ้า ขึ้นกับสิ่งที่ต้องการใช้วางบนอุปกรณ์กันมด

2. วางภาชนะบรรจุน้ำบนอุปกรณ์กันมดที่เตรียมไว้

หลังจากที่ได้อุปกรณ์กันมดตามที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การวางภาชนะบรรจุน้ำบนอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ โดยไม่วางชิดติดกับผนังหรือกำแพง เพราะแม้มดจะเดินผ่านอุปกรณ์กันมดไม่ได้ แต่มดจะหาทางอื่นจนได้ มดจะใช้ผนังหรือกำแพงเป็นสะพานมดเข้าหาน้ำ จึงมีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์กันมดที่วางติดกำแพงหรือผนังจะมีมดขึ้น

3. ซ่อมบำรุงตามความจำเป็น

อุปกรณ์กันมดมีทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบใช้ซ้ำได้

  • แบบใช้แล้วทิ้งคือ พออุปกรณ์หมดประสิทธิภาพในการกันมดก็ต้องทิ้งเป็นขยะและซื้ออันใหม่
  • แบบใช้ซ้ำได้ คือ พออุปกรณ์หมดประสิทธิภาพในการกันมด เราสามารถทำความสะอาดและเติมสารกันมดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ซ่อมบำรุงได้)

อุปกรณ์กันมดที่ควรเลือกใช้ คือ อุปกรณ์กันมดแบบใช้ซ้ำได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประหยัดกว่าในระยะยาว

ลงทุนซื้ออุปกรณ์ครั้งแรกครั้งเดียวจบ  ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์กันมดใหม่ทุกครั้ง งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์กันมดชิ้นใหม่มักจะสูงกว่าการซ่อมบำรุงตามรอบ 5-6 เท่า โดยเฉลี่ย

เป็นการช่วยลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์กันมดส่วนมากทำจากพลาสติกหรือมีส่วนประกอบของพลาสติกเป็นหลัก

โปรดทราบว่า การทิ้งขยะพลาสติกเพียงหนึ่งชิ้น ต้องใช้เวลา 700-800 ปีในการย่อยสลายและในระหว่างการย่อยสลาย ขยะชิ้นนั้นอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ สารพิษจากพลาสติกย่อมปะปนลงสู่แหล่งน้ำด้วย สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำย่อมได้รับสารพิษเหล่านี้ มนุษย์ก็จับสัตว์ทะเลมาเป็นอาหาร รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ป่วยและตาย เกิดเป็นวงจรอุบาทว์แบบไม่สิ้นสุด

ระวังสารกำจัดแมลงในแผ่นกันมด

แผ่นกันมดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งบางชนิดมีส่วนผสมของสารกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำมาก การใช้แผ่นกันมดลักษณะนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดขยะที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ

ดังนั้น เราจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์กันมดแบบใช้ซ้ำได้จะดีต่อเงินในกระเป๋าและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในคราวเดียวกัน

ซ่อมบำรุงให้ถูกจังหวะเวลาตามความจำเป็น

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์กันมดแบบใช้ซ้ำได้ ส่วนมากจะเป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์โดยการเช็ดเอาสารกันมดที่เสื่อมสภาพทิ้งไป เช็ดฝุ่นและล้างน้ำอุปกรณ์กันมด เช็ดให้แห้ง จากนั้นเติมสารกันมดเข้าไปใหม่ ความถี่ในการซ่อมบำรุงขึ้นกับการใช้งาน เช่น ถ้าเราใช้งานอุปกรณ์กันมดในบริเวณที่มีฝุ่นมาก รอบการซ่อมบำรุงอาจจะถี่หน่อย เช่น ทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วรอบการซ่อมบำรุงเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-2 ปีครั้ง

เวลาซ่อมบำรุงที่เหมาะสมคือ เวลาที่กองทัพมดกำลังจะบุกหรือเดือนก่อนที่จะมีมดเยอะ อันได้แก่ เดือนมีนาคม เพราะหลังซ่อมบำรุงเสร็จใหม่ๆอุปกรณ์กันมดจะมีประสิทธิภาพในการกันมดสูงที่สุด พร้อมรับมือกับกองทัพมดที่มีจำนวนมากได้อย่างสบาย

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์กันมดกับภาชนะบรรจุน้ำ

สรุป

การป้องกันมดขึ้นน้ำเปล่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กันมดที่มีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมกับภาชนะบรรจุน้ำ อุปกรณ์กันมดที่ดีต้องไม่ใช้หรือมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้

อุปกรณ์กันมดที่คุ้มค่ากับการลงทุนคือ แบบใช้ซ้ำได้ และถ้าจะให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์กันมดพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างรุนแรง

เมื่อท่านได้อุปกรณ์กันมดมาแล้ว ให้นำภาชนะบรรจุน้ำวางบนนั้นก็จะกันมดได้อย่างแน่นอน ท่านจะมีความสบายใจ ดื่มน้ำได้อย่างชื่นใจและมีความสุข ไม่มีมดมากวนแบบถาวร

กันมดแบบไร้น้ำไร้สารพิษ ปลอดภัย เห็นผลทันที!

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด (ANT-X Stand) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดกันน้ำได้ ถ้วยรองกันมด ขากันมด รองขาโต๊ะ ขาตู้ เตียง ชั้นวางของ รองกันมดขึ้นกรงสัตว์เลี้ยง ขวดโหล ไมโครเวฟ ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% แข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม วางได้เสถียร มั่นคง...

read more
แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle) ใช้รองอาหารกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ไม่ต้องทิ้งแผ่น เติมเจลกันมดได้ แผ่นใหญ่พิเศษ 19 เซนติเมตร รับประกันสินค้า 2...

read more
ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray) แผ่นรองกันมดขนาดใหญ่ โต๊ะแมวไม้ ใช้รองอาหารและน้ำกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ใช้ซ้ำได้ เติมเจลกันมดได้ ถาดมีหลายขนาดหลายรูปร่าง...

read more
เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X กันมดแบบง่ายๆ เห็นผลได้ทันที ไม่ฆ่ามด ใช้ทาขาโต๊ะ ขาตู้ ไล่มด กันมดขึ้น กันมดนาน 12-18 เดือน ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภทโดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย ไม่มีกลิ่นเหม็น เกรดอาหาร ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100%...

read more