เจาะลึกข้อมูลชอล์กไล่มด ชอล์กกันมด อันตรายไหม? อ่านก่อนใช้ปลอดภัยสูงสุด

เวลามดเข้าบ้านและเราต้องการไล่มดและป้องกันมด มีใครคิดถึงชอล์กไล่มดบ้าง?

ผู้เขียนเชื่อว่าชอล์กไล่มดมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่หลายท่านคิดถึง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์กันมดที่ถูกใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ยาตายาย ส่วนตัวผู้เขียนตอนเป็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ใช้ชอล์กไล่มดขีดกันมดไว้ตามจุดต่างๆในบ้านจนชินตา

มีคนจำนวนมากที่ใช้กำลังใช้ชอล์กไล่มดอยู่ประจำ แต่ไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของชอล์กไล่มด ข้อดี ข้อเสีย ส่วนผสมและข้อควรระวัง ซึ่งการใช้ชอล์กไล่มดแบบขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้เป็นเรื่องอันตรายและอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันกับสัตว์เลี้ยง เด็กเล็กและคนในครอบครัวได้

บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นในหลายแง่มุมของชอล์กไล่มด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ชอล์กไล่มดได้อย่างปลอดภัย กันมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ไล่มดและกันมดได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ชอล์กไล่มดก็ได้

ชอล์กไล่มดคืออะไร?

ชอล์กไล่มด คือ ชอล์กที่ทำให้มดออกไปจากห้องหรือบ้าน อยู่ไม่ได้ ต้องหนีหรือย้ายไปอยู่ที่อื่น ซึ่งท่านผู้อ่านทุกคนก็น่าจะเข้าใจและตีความได้ในแบบเดียวกัน

ในความเป็นจริง ความหมายของคำว่าชอล์กไล่มด คือ ชอล์กที่ขีดแล้วขัดขวางทางเดินมด ทำให้มดเดินผ่านไม่ได้หรือเดินผ่านแล้วตาย ซึ่งเป็นประโยชน์หรือการใช้งานจริงของชอล์กไล่มดที่วางขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด

ชอล์กไล่มดอันตรายไหม?

ชอล์กไล่มดจะมีความปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้ ถ้าไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงและใช้อย่างถูกวิธี เช่น ชอล์กไล่มดที่ผลิตจากสารธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก แต่จะมีอันตรายทันที ถ้ามีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ผ่านทางการบริโภคจากอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อน ผ่านทางผิวหนังจากการสัมผัสและผ่านระบบทางเดินหายใจ (ฝุ่นชอล์ก)

เข้าใจเรื่องฟีโรโมนของมดเสียก่อน

มดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามธรรมชาติ คุยกันหรือสื่อสารกันมดด้วยกลิ่นหรือฟีโรโมน ข้อมูลที่แตกต่างจะใช้ฟีโรโมนที่มีกลิ่นต่างออกไป เช่น ฟีโรโมนที่สื่อถึงแหล่งอาหาร ฟีโรโมนที่สื่อถึงแหล่งน้ำ ฟีโรโมนที่สื่อถึงอันตราย เป็นต้น

เวลามดเดินไปที่ไหน มดจะทิ้งฟีโรโมนไว้ตามทางเพื่อให้มดตัวอื่นที่เดินตามมาทราบถึงข้อมูลต่างๆที่ตัวเองทราบ มดที่ทราบข้อมูลจะทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง แล้วก็จะทิ้งฟีโรโมนไว้ให้มดตัวอื่นๆทราบต่อไปเป็นลูกโซ่แบบนี้ หรืออาจจะเรียกได้ว่ามดดำรงชีวิตอยู่และเอาชีวิตรอดด้วยการทำงานเป็นทีมก็ได้

ฟีโรโมนที่ถูกทิ้งไว้จะมีลักษณะเป็นสายหรือเส้นทาง ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “Pheromone trail of ants” มดจะใช้ฟีโรโมนเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นมดเดินตามกันเป็นแถวอยู่เสมอ

เรียนรู้เทคนิคการใช้ชอล์กไล่มด

เชื่อไหมครับว่า ชอล์กที่เราใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายสามารถใช้ไล่มดได้ “ด้วยการขีด” แต่จะขีดอย่างไรเพื่อให้ไล่มดได้ต้องมีเทคนิคหน่อยนึง

เทคนิคในการใช้ชอล์กจะมีอยู่ 3 เทคนิค คือ

ขีดชอล์กขวางทางเดินหรือขบวนมด

อย่างที่เราทราบกันข้างต้นในหัวข้อเกี่ยวกับฟีโรโมนของมด การใช้ชอล์กธรรมดาไล่มดจะเกียวข้องการกับการขีดชอล์กขวางสายฟีโรโมนของมดเพื่อกลบกลิ่น ชอล์กในปริมาณที่มากพอมีความสามารถที่จะกลบกลิ่นฟีโรโมนของมดที่สะสมไว้ตามทางเดินให้หายไปในทันที

หรือถ้าจะอธิบายให้ง่ายขึ้น คือ ถ้าเราเห็นมดเดินเป็นสายจากต้นทางไปถึงปลายทาง เราสามารถใช้ชอล์กบ้านๆขีดขวางเส้นทางเดินมดตั้งแต่จุดที่มดเริ่มเข้าบ้านได้ทันที ซึ่งส่วนมากจะเป็นหน้าต่างหรือประตู ส่งผลให้ฟีโรโมนใช้การไม่ได้ มดจะงงและแตกขบวนไปชั่วคราว

ขีดชอล์กล้อมจุดที่มดจะขึ้น

เวลามดเข้าบ้านเราจะมีปลายทาง 3 อย่าง คือ อาหาร น้ำและที่อยู่ การใช้ชอล์กขีดล้อมจุดที่มดจะขึ้นช่วยให้มดไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้

จุดที่มดชอบขึ้นในบ้าน คือ

 • โต๊ะกินข้าว เพราะมดต้องการอาหาร
 • ตู้กับข้าว เพราะมดต้องการอาหาร
 • ถังขยะ เพราะมดต้องการอาหาร
 • คูลเลอร์น้ำ เพราะมดต้องการน้ำ
 • ปลั๊กไฟ เพราะมดต้องการทำรังหรือสร้างที่อยู่ (ปลั๊กไฟเป็นชัยภูมิที่ดีในการสร้างรังตามสเปคมด คือ มืด เป็นโพรง ขาดแต่ความชื้น แต่มดก็ชอบนะ)

เพื่อป้องกันการเข้าถึงจุดที่มดชอบขึ้น เราสามารถใช้ชอล์กขีดบนพื้นเพื่อล้อมขาโต๊ะกินข้าว ขาตู้กับข้าว ถังขยะ คูลเลอร์น้ำและขีดบนกำแพงเพื่อล้อมปลั๊กไฟ ป้องกันไม้ให้มดเดินผ่านและเข้าถึงจุดที่ต้องการได้

หากเราต้องการป้องกันมดขั้นสุด อาจจะพิจารณาขีดชอล์กหลายๆเส้นซ้อนกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันหลายชั้นก็ได้ 2-3 เส้นก็เป็นวิธีการที่ดี

ขีดชอล์กล้อมบนเฟอร์นิเจอร์ที่มดขึ้น

หลักการเดียวกันกับการขีดชอล์กล้อมจุดที่มดจะขึ้น แต่เปลี่ยนจากการขีดบนพื้นมาขีดบนตัวเฟอร์นิเจอร์แทน เช่น ขาโต๊ะ ขาตู้

วิธีขีดชอล์กแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเนื้อชอล์กจะอยู่บนพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ หากเราเลือกจุดขีดได้ดี แม้ชอล์กจะหลุดลอกออกตามธรรมชาติได้บ้าง แต่การไปสัมผัสโดนโดยไม่ตั้งใจของคนและสัตว์เลี้ยงจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าการขีดชอล์กล้อมบนพื้น ส่งผลให้ความทนทานหรือระยะเวลากันมดยาวนานกว่า

วิธีนี้เหมาะสำหรับกันมดขึ้นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ แต่ไม่เหมาะกับการใช้บนภาชนะบรรจุอาหารและน้ำเพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของชอล์กลงสู่อาหารได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ชอล์กกันมดที่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง อันตรายมาก ห้ามขีดล้อมบนภาชนะบรรจุอาหารและน้ำโดยเด็ดขาด!

ชอล์กไล่มดมีกี่ประเภท?

ชอล์กไล่มดบนโลกนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ชอล์กไล่มดแบบธรรมดา (ชอล์กเขียนกระดานดำ)

ส่วนผสม

เป็นชอล์กเขียนกระดานดำที่เราทุกคนคุ้นชินกันเป็นอย่างดี โดยจุดกำเนิดแล้วชอล์กจะมีส่วนประกอบหลักที่เรียกว่า “หินปูน” ซึ่งเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในทะเล มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า แร่แคลไซต์ (Calcite) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) และมีการผสมดินขาว (Kaolin clay) กรดไขมันโอเลอิคและโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH) เข้าไปเพื่อให้จับตัวกันเป็นแท่งได้

สูตรการผลิตชอล์กในปัจจุบันแตกต่างกันขึ้นกับผู้ผลิต ส่วนมากใช้จะแคลเซียมซัลเฟต เฮมิไฮเดรต (calcium sulfate hemihydrate) เป็นส่วนผสมหลัก ทำปฏิกิริยากับน้ำจนเกิดยิปซั่ม (gypsum) การผสมน้ำลงไปเป็นตัวช่วยในการผสมสารชนิดอื่น เช่น สี เพื่อให้มีสีสันสวยงามและเด่นชัดเวลาเขียน หรือถ้าต้องการชอล์กที่มีสีสันพิเศษอย่างเช่น สีพาสเทลที่ใช้ในงานศิลปะ อาจมีการผสมดินเหนียวทีมีสีบางชนิดหรือน้ำมันลงไป เพื่อให้ได้สีพิเศษขึ้นมา

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของชอล์กขึ้นกับส่วนผสม ส่วนผสมปลอดภัยระดับไหน? เราก็สามารถใช้งานชอล์กได้ในระดับนั้น เช่น  ถ้าปลอดภัยระดับเครื่องสำอางก็จะสามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง เป็นต้น

เอาจริงๆส่วนตัวแล้วผู้เขียนไม่ทราบเลยว่า ชอล์กเขียนกระดานดำปลอดภัยระดับไหน? เพราะชอล์กแต่ละยี่ห้อแม้จะมีลักษณะภายนอกเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นผงอัดแท่ง เขียนผนังเขียนกระดานได้ แต่เราไม่เคยทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง?

เนื่องจากผู้ผลิตชอล์ก ผลิตชอล์กมาเพื่อใช้ในการขีดเขียน การใช้มือจับชอล์กเพื่อขีดเขียนจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ตามประโยชน์หลักของชอล์กเอง

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขออนุญาตแนะนำแบบสั้นๆว่า เราควรใช้ชอล์กในแบบที่ควรใช้ คือ สัมผัสผิวหนังได้แต่ไม่สูดดมฝุ่นชอล์ก (ถ้าต้องใช้ชอล์กบ่อยๆเป็นประจำ คิดว่าใช้หน้ากากอนามัยปิดปากจะช่วยปัองกันฝุ่นชอล์กได้) และไม่เอาเข้าปาก แค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพในระดับหนึ่งแล้ว

ข้อดี

 • หาซื้อได้ง่าย ชอล์กเป็นวัสดุที่มีขายทั่วไปตามร้านขายเครื่องเขียน
 • ราคาถูก กล่องละไม่กี่สิบบาทมีหลายแท่ง ขีดแล้วขีดอีกก็ไม่หมดง่ายๆ
 • ไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ปลอดภัยกว่าการใช้สเปรย์กำจัดแมลงที่อาจมีการฟุ้งกระจายและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและอาหารได้ หากควบคุมการใช้ได้ไม่ดีพอ
 • ใช้งานง่ายเห็นผลได้ทันทีหลังใช้ เพียงแค่ขีดบนทางเดินมด ทำให้มดแตกขบวนได้ชั่วคราว

ข้อเสีย

 • กันมดได้เพียงชั่วคราว  แม้ชอล์กจะกลบกลิ่นฟีโรโมนของมดได้จริง แต่ความจริงอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือ มดสามารถหาเส้นทางและสร้างสายฟีโรโมนใหม่ได้ตลอด พอสร้างเสร็จกองทัพมดก็จะปฏิบัติการบุกบ้านของท่านต่อได้อย่างสบาย (เราต้องไปไล่ขีดชอล์กขวางสายฟีโรโมนที่มดสร้างใหม่ ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนอาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะต้องไล่ขีดเรื่อยๆและการใช้ชอล์กขีดได้ผลในระยะสั้นๆเท่านั้น)
 • ประสิทธิภาพการกันมดน้อย สืบเนื่องจากการกันมดได้เพียงชั่วคราว ส่งผลให้ความยั่งยืนในการไล่มดและป้องกันมดมีน้อย อาจจะได้แค่ 2-3 วัน ถ้ามดจัดทัพได้ สร้างสายฟีโรโมนได้ ทุกอย่างก็เหมือนเดิม
 • ควบคุมปริมาณการใช้ได้ยาก ถ้าเราลองตั้งใจใช้ชอล์กขีดเส้นบนกระดานดำให้มีความหนาเท่ากันตลอด บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ การขีดชอล์กเพื่อไล่มดก็เช่นกัน บริเวณที่มีปริมาณเนื้อชอล์กมากหรือขีดหนาก็จะกลบกลิ่นฟีโรโมนและไล่มดได้ดี ส่วนบริเวณที่มีปริมาณเนื้อชอล์กน้อยหรือขีดบางก็จะกลบกลิ่นฟีโรโมนได้น้อยและอาจจะกันมดไม่ได้ การควบคุมปริมาณและความสม่ำเสมอสำหรับการขีดชอล์กจึงเป็นเรื่องยาก
 • หลุดลอกได้ง่าย ชอล์กมีเนื้อเป็นฝุ่นผง การจับยึดกับพื้นผิววัสดุแม้จะทำได้ดี แต่ก็มีการหลุดลอกได้ตามธรรมชาติ หลุดลอกได้จากลมพัด โดนน้ำชะล้างและการสัมผัสโดนโดยคนและสัตว์เลี้ยงโดยไม่ตั้งใจได้
 • เกิดการฟุ้งกระจายและปนเปื้อนได้ง่าย ข้อนี้จะซีเรียสมาก หากมีการใช้ชอล์กขีดไล่มดใกล้ๆกับน้ำและอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่พยายามใช้ชอล์กขีดรอบๆชามอาหารสัตว์เลี้ยง อย่างที่ทราบกันชอล์กไม่ใช่ของกิน การปนเปื้อนลงสู่น้ำและอาหารจึงไม่ใช่เรื่องดีแน่

ชอล์กไล่มดแบบผสมยาฆ่าแมลง

ส่วนผสม

ในต่างประเทศมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น Chinese chalk (เป็นชื่อที่ผู้เขียนค่อนข้างแปลกใจเหมือนคนตั้งชื่อคนแรกจงใจให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเริ่มต้นผลิตและมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน?) หรือ Miraculous insecticide chalk  ใช้กำจัดมดและแมลงสาบได้ (จริงๆแล้วสามารถใช้กำจัดแมลงได้หลายชนิดมาก เพราะผสมยาฆ่าแมลงในเนื้อชอล์ก)

ยาฆ่าแมลงที่ผสมในชอล์กไล่มด คือ สารในกลุ่มของไพรีทรอยด์ สารออกฤทธิ์ที่ทำให้แมลงตายหรือ Active ingredients ที่นิยมใช้ผสมคือ Cypermetrin หรือ Deltametrin ขึ้นกับผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ ซึ่งมีข้อมูลระบุข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของชอล์กไล่มดว่าเป็นสารชนิดใด

ยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทของแมลงที่สัมผัสโดน ทำให้มดหรือแมลงมีอาการชัก เป็นอัมพาตและตายอย่างรวดเร็ว

สารไพรีทรอยด์เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่อแมลงสูงมาก แต่มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำ (ผู้ผลิตสินค้ากันมดกันแมลงที่ใช้สารชนิดนี้เป็นส่วนผสมมักจะให้ข้อมูลลักษณะนี้) ซึ่งโดยข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้ศึกษามา คือ ความเป็นพิษต่อแมวค่อนข้างสูง หากได้รับในปริมาณที่ร่างกายของแมวเกินจะรับไหวและส่งสัตวแพทย์ไม่ทัน แมวอาจถึงตายได้และมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำสูงมาก หากสารชนิดนี้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำก็อาจทำให้สัตว์น้ำจำนวนมากตายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สารไพรีทรอยด์

ความปลอดภัย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาชอล์กไล่มดสูตรผสมยาฆ่าแมลงจัดเป็นสินค้าผิดกฏหมาย จึงถูกห้ามจำหน่ายอย่างเด็ดขาด แต่ผู้เขียนก็เคยเห็นฝรั่งบางคนไปหาซื้อมาใช้และรีวิวผ่านยูทูปให้คนอื่นๆดูด้วย

เนื่องจากชอล์กไล่มดชนิดนี้มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง จึงจัดเป็นวัตถุอันตรายในกลุ่มที่ 4.2 ขององค์การอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย

ในความเห็นของผู้เขียน การใช้งานชอล์กไล่มดแบบผสมยาฆ่าแมลง จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตที่จำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ไม่ควรใช้ไล่มดหรือป้องกันมดใกล้อาหารและน้ำ เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนลงสู่อาหารและน้ำโดยไม่ตั้งใจได้
 • เนื่องจากชอล์กจะถูกขีดทิ้งไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้าน เราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หากที่บ้านมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง เพราะอาจกินเข้าไปหรือรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ตั้งใจ มีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เด็กเล็กนำชอล์กไล่มดเข้าปากด้วยความไร้เดียงสา ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • หากใช้งานชอล์กไล่มดเรียบร้อยแล้ว เราควรรีบเช็ดและทำความสะอาดพื้นที่ที่ขีดชอล์กโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้อาศัยในบ้านได้รับสารพิษจากการสัมผัสหรือเผลอบริโภคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ตั้งใจ (ข้อนี้ส่วนใหญ่จะทำได้ยาก เพราะถ้าเช็ดชอล์กออกก็มีโอกาสที่มดจะกลับมาได้อีก คนส่วนมากจะไม่ค่อยเช็ดออกมีแต่จะขีดเพิ่มเพื่อไม่ให้มดขึ้น)

ข้อดี

 • กันมดได้ดีกว่าชอล์กแบบธรรมดา
 • ยาฆ่าแมลงในชอล์กออกฤทธิ์รุนแรง รวดเร็ว ทำให้มดที่ได้รับสารตายแทบจะทันที ช่วยลดจำนวนมดได้
 • สะดวก ใช้งานง่าย เพียงขีดก็กันมดได้แล้ว
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอนาน เห็นผลทันทีหลังใช้
 • ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไปในประเทศไทย

ข้อเสีย

 • หากจัดเก็บไม่ดี เด็กเล็กอาจเข้าใจว่าเป็นชอล์กธรรมดา นำมาขีดเขียนเล่น แน่นอนว่าชอล์กต้องสัมผัสกับผิวหนังและชอล์กอาจเข้าตา เข้าปาก ร่างกายอาจได้รับยาฆ่าแมลง เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
 • ไม่เหมาะกับการไล่มดบริเวณที่ใกล้กับอาหารและน้ำ โดยเฉพาะชามอาหารแมว ห้ามใช้ขีดล้อมโดยเด็ดขาด
 • มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำสูงมาก หากเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำอาจเกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำจำนวนมากได้
 • มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้จึงอาจไม่มีอยู่จริง
 • ชอล์กไล่มดจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังขีดตอนแรกที่เส้นมีความหนาและเป็นแถบกว้าง เนื่องจากชอล์กมีลักษณะเป็นฝุ่นผง หลังขีดชอล์กจะค่อยๆหลุดลอกตามธรรมชาติหรือหลุดลอกจากการสัมผัสโดนจากคนและสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกันมดลดลงอย่างรวดเร็วและกันมดไม่ได้ในที่สุด
 • ความทนทานหรือระยะเวลาในการกันมดสั้น จำเป็นต้องขีดชอล์กซ้ำๆหรือซ่อมบำรุงบ่อยๆ
 • ทำให้มดตาย จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำบาป

ใช้อะไรแทนชอล์กไล่มดดี?

ท่านผู้อ่านส่วนหนึ่งที่อ่านบทความถึงตรงนี้ อาจเปลี่ยนใจไม่อยากใช้ชอล์กไล่มดแล้ว ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม โดยส่วนตัวผู้เขียนมองว่าชอล์กไล่มดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี เพราะมีความทนทานน้อย ระยะเวลากันมดสั้น ประกอบกับถ้าจะอัพเกรดให้กันมดได้ดีขึ้นต้องใช้แบบที่มียาฆ่าแมลงผสมด้วย ซึ่งคนส่วนมากถ้ารู้ว่ามียาฆ่าแมลงก็มักจะถอยไม่อยากใช้แล้ว

คำถามที่เป็นประเด็นต่อไป คือ ถ้าเราไม่ใช้ชอล์กไล่มด เราจะใช้อะไรทดแทนได้บ้าง?

จริงๆแล้วมีวิธีกันมดหลายวิธีและสารกันมดหลายชนิดที่มีความปลอดภัยและกันมดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ เราสามารถเลือกใช้ได้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ยกตัวอย่างเช่น

กันมดขึ้นโต๊ะอาหาร เราสามารถ

 • ใช้ถ้วยรองขาโต๊ะเติมแป้งหรือผงชัน (ต้องใช้ภาชนะบรรจุเพิ่มเติม)
 • ใช้เจลกันมดปลอดภัยที่ทาขาโต๊ะโดยตรง (ประหยัดแต่กันมดได้มีประสิทธิภาพ)
 • ใช้ที่รองขาโต๊ะกันมด ANT-X stand (ราคาสูงประมาณหนึ่ง ดูเป็นสัดส่วน เรียบร้อย สวยงามและกันมดได้มีประสิทธิภาพ)

แก้ปัญหามดขึ้นด้วยวิธีการไหน? อันนี้ขึ้นกับความสะดวก ความต้องการเรื่องความสวยงามและงบประมาณของแต่ละท่านครับ

สารกันมดที่มีประโยชน์และคุณสมบัติใกล้เคียงชอล์กไล่มดมากที่สุด คือ เจลกันมดปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เจลกันมดปลอดภัย

สรุป

การใช้ชอล์กไล่มดหรือกันมดอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอีกต่อไป เนื่องจากชอล์กมีความทนทานต่ำ ระยะเวลากันมดสั้นและส่วนมากผสมยาฆ่าแมลง จึงมีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์น้อย

ชอล์กไล่มดแบบผสมยาฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพสูงกว่าชอล์กแบบธรรมดา แต่การใช้งานก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นตามประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงของชอล์ก

ไม่ควรใช้ชอล์กไล่มดแบบผสมยาฆ่าแมลงในบ้านที่มีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายแบบไม่ได้ตั้งใจ

ยุคนี้มีนวัตกรรมการกันมดแบบใหม่ที่มีชื่อว่า เจลกันมดปลอดภัย ที่เราสามารถใช้ไล่มดและกันมดได้ดีกว่าชอล์กไล่มด มีความทนทานสูง ระยะเวลากันมดยาวนาน และที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง แถมด้วยคุณสมบัติทนน้ำและความชื้น เราจึงสามารถใช้เจลกันมดปลอดภัยไล่มดในบ้านได้อย่างสบายใจและไร้กังวลอย่างแท้จริง

กันมดแบบไร้น้ำไร้สารพิษ ปลอดภัย เห็นผลทันที!

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด ถ้วยรองกันมด ขากันมด (ANT-X Stand)

ที่รองกันมด (ANT-X Stand) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดกันน้ำได้ ถ้วยรองกันมด ขากันมด รองขาโต๊ะ ขาตู้ เตียง ชั้นวางของ รองกันมดขึ้นกรงสัตว์เลี้ยง ขวดโหล ไมโครเวฟ ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% แข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม วางได้เสถียร มั่นคง...

read more
แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle)

แผ่นรองกันมดไม้แบบวงกลม (ANT X Circle) ใช้รองอาหารกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ไม่ต้องทิ้งแผ่น เติมเจลกันมดได้ แผ่นใหญ่พิเศษ 19 เซนติเมตร รับประกันสินค้า 2...

read more
ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray)

ถาดกันมดไม้ (ANT X Tray) แผ่นรองกันมดขนาดใหญ่ โต๊ะแมวไม้ ใช้รองอาหารและน้ำกันมด กันมดขึ้นอาหารแมว ไร้สารพิษ สารไพรีทรอยด์ สารสกัดดอกเบญจมาศและดอกเก๊กฮวย ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100% อายุการใช้งาน 1-2 ปี ใช้ซ้ำได้ เติมเจลกันมดได้ ถาดมีหลายขนาดหลายรูปร่าง...

read more
เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X

เจลกันมดปลอดภัย ANT X กันมดแบบง่ายๆ เห็นผลได้ทันที ไม่ฆ่ามด ใช้ทาขาโต๊ะ ขาตู้ ไล่มด กันมดขึ้น กันมดนาน 12-18 เดือน ไร้สารพิษและยาฆ่าแมลง ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภทโดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย ไม่มีกลิ่นเหม็น เกรดอาหาร ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100%...

read more