กันมดขึ้นแบบง่ายๆ เห็นผลได้ทันที ปลอดภัย ไม่ฆ่ามด

ผลิตภัณฑ์กันมดแบรนด์ ANT-X ป้องกันมดอย่างได้ผล มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์ โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ปลอดสารโลหะหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดเวลา ใช้งานง่ายกันมดได้ทันที

ลืมแป้ง น้ำและผลิตภัณฑ์กันมดแบบอื่นที่ใช้งานยากไปได้เลย ผลิตภัณฑ์กันมด ANT-X ใช้งานง่ายเพียงทาบริเวณที่ต้องการกันมด(เจลกันมดปลอดภัย) ใช้รองชามอาหารและแก้วน้ำ (แผ่นรองกันมด) หรือรองขาโต๊ะขาตู้ได้ทันที (ที่รองขาโต๊ะขาตู้)

R

ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ 100%

เจลกันมดปลอดภัยที่ถูกคิดค้นขึ้น โดยไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย อย่างเช่น ยาฆ่าแมลง จึงสามารถใช้กับทุกจุดภายในบ้านได้อย่างมั่นใจ เหมาะกับทุกครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง โดยความปลอดภัยของเจลกันมดอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเครื่องสำอาง

รักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี เราจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์กันมด ANT-X ทุกชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราพยายามใช้สิ่งที่ปลอดภัยและย่อยสลายได้ ไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ จึงเป็นตัวเลือกของเรา